Det finnes Ups and Downs–foreninger mange steder i Norge. Men foreløpig er dette enkeltstående grupper uten noen nasjonal paraply. Disse sidene er laget på initiativ fra Ups and Downs i Telemark og er tenkt som en informasjonskanal til medlemmene våre, men kanskje først og fremst som en kanal inn til foreningen for nye medlemmer. Som sikkert mange andre foreninger har erfart, er det vanskelig å nå foreldre som kanskje ikke har overskudd til å selv ta kontakt, og vi er derfor opptatt av å ha flere porter inn til foreningen vår.

upsanddowns.info vil bestå av en enkel førsteside med pekere til foreningene,

samt litt tekst og noen få andre pekere (Marihøna og lignende)

Disse pekerne vil selvfølgelig kunne peke til allerede eksisterende sider (Oslo og Sør-Trøndelag har jo sider som funger allerede).

Så vil det for interesserte foreninger bli lagt ut underdomener som

www.upsanddowns.info/Oslo

www.upsanddowns.info/Telemark

www.upsanddowns.info/Hordaland

osv

I tillegg er det kommet forslag om å legge ut noen sider med generell informasjon.For eksempel Oppstart av nye foreninger, Vi har fått et barn med Down Syndrom, Noen vi kjenner har fått et barn med Down Syndrom, etc.

Tre alternativer for foreningene:

  • Gratis-alternativet: Undertegnede legger ut en veldig enkel side med kontaktpersoner og telefonnummer/adresse. Før jeg kan gjøre dette må jeg ha en bekreftelse på at det greit. Send evt. en e-post.
  • Det mellomste alternativet: Foreningen sender meg (helst på e-post eller diskett) den informasjonen som skal stå på hjemmesiden, så lager undertegnede en enkel side som legges ut. Informasjonen må begrenses til 1-2 A4 sider.
  • Dere lager en ferdig hjemmeside som sendes meg.

Omfang, estetikk og etikk

Fordi sidene må være lette å vedlikeholde, må størrelsen og kompleksiteten begrenses. Vi har også en begrensning på 20mb på hele domenet og håper det holder foreløpig. Vi i Ups and Downs – Telemark har det som vårt mål å være til for de fleste i samme situasjon. Det blir derfor viktig å ikke være ekskluderende verken i innhold eller form. Hjemmesidene bør kunne lastes ned av de ikke helt nye browserne. Vi vil altså forsøke å holde oss unna for mye effekter. Vi vil forsøke å arbeide innenfor less is more – rammene.Vi har også en begrensning på 20mb på hele domenet og håper det holder foreløpig.

Vedlikehold

På grunn av økonomi vil vi forsøke å vedlikeholde sidene selv. Dvs at det blir viktig å holde dette enkelt og uten daglige oppdateringer, men prioritere funksjonalitet og ryddighet. Foreløpig så må oppdateringer sendes meg via e-post, så legger jeg det ut på sidene.

Pris

Vi har ikke tatt initiativet til dette for å tjene penger, så det er snakk om å dele på utgiftene. Vi forsøker å holde disse på et minimum, og vi kan kanskje få til en sponsing på sikt. Årsavgiften er på 1428,-. Denne har vi tenkt å dele på de foreningene som blir med. Dvs en maksimum avgift per år er 714,- hvis vi får med en forening til på dette. Vi håper selvsagt at flere er interessert.

Tilbakemeldinger…

Dette hadde vært fint med tilbakemeldinger både på organiseringen av dette og på hvordan sidene fungerer/kan forbedres.

Send en e-post til Webmaster.

 

Tilbake til upsanddowns.info